Regulament campanie promoţională „Ajutoare pentru prelucrare”

/Regulament campanie promoţională „Ajutoare pentru prelucrare”

Regulament campanie promoţională „Ajutoare pentru prelucrare”

 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei promoţionale “Ajutoare pentru prelucrare” este Blum România S.R.L., cu sediul în Otopeni, Str. Zborului nr. 2B, judetul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1908/2003 având CUI RO 7177000, reprezentată legal de Manuela Simona Şoavă, în calitate de Director General, denumită în continuare Organizator.

Prezenta campanie nu este destinată publicului sau consumatorilor finali, persoane fizice, şi nu îşi propune colectarea şi prelucrarea sub nici o formă de date personale.

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui participant, începând cu data de 01.10.2020. 

Campania promoţională se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participanţii. 

Blum România S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, pe parcursul derulării Campaniei.

 1. ARIA DE DESFĂŞURARE:

Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României.

 1. PARTICIPANŢI

La campania promoţională “Ajutoare pentru prelucrare” au dreptul să participe persoanele juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României şi care sunt producători de mobilier. Promoţia se aplică numai pentru produsele subiect al prezentei promoţii, achiziţionate  în perioada 01.10.2020 – 31.03.2021 .

 1. PERIOADA CAMPANIEI:

Campania promoţională se desfăşoară în perioada  01.10.2020 – 31.03.2021 şi se adresează persoanelor juridice participante care vor achiziţiona produsele din anexa 1.

Orice achiziţie făcută după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Blum România S.R.L.

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

Participanţii pot achiziţiona unul sau mai multe produse dintre cele menţionate la Articolul 6 prin intermediul distribuitorilor S.C. Blum România S.R.L. în condiţiile prezentului regulament.

 1. PRODUSE PARTICIPANTE

În această promoţie produsele eligibile sunt cele enumerate în ANEXA 1.

Preţurile menţionate în ANEXA 1 sunt preţurile recomandate de vânzare către participanţi, sunt exprimate  în Euro şi nu conţin TVA.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

În perioada  01.10.2020 – 31.03.2021 , participanţii la promoţie comandă şi achiziţionează prin intermediul distribuitorilor S.C. Blum România S.R.L. configuraţiile de MINIPRESS P, accesoriile şi şabloanele dorite (şi care sunt subiect al prezentei promoţii).

 1. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca organizatorul să poată livra produsele subiect al prezentei promoţii (vezi ANEXA 1 în care preţurile menţionate sunt preţuri recomandate in Euro fără TVA ), participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. Participantul va comanda către distribuitorii S.C. Blum România S.R.L. pe durata promoţiei configuraţiile de MINIPRESS P, accesoriile si şabloanele dorite.
 2. Participantul care are deja una sau mai multe configuraţii de MINIPRESS P poate comanda accesorii si şabloane aferente acesteia/acestora şi necesare în vederea :
  1. Înlocuirii unora defecte
  2. Măririi numărului de operaţiuni posibil a fi executate (exemplu : cap de găurire pentru MINIPRESS P 8 axe, cap de găurire pentru MINIPRESS P 9 axe, diverse matriţe pentru presare etc.)
  3. Uşurării operaţiunilor (exemplu: set mandrine rapide etc.)
  4. Constituirii unei rezerve minime rezonabile de accesorii consumabile: burghie, freze
 3. În vederea obţinerii garanţiei pentru configuraţiile de MINIPRESS P comandate şi achiziţionate, montajul şi punerea în funcţiune trebuie sa fie făcute  în locaţia menţionată de participant, în mod obligatoriu doar de către unul dintre specialiştii S.C. Blum România S.R.L.
 4. Campania “Ajutoare pentru prelucrare” are ca scop uşurarea şi îmbunătăţirea calităţii prelucrărilor în vederea montării feroneriei Blum şi este adresată strict producătorilor de mobilier. De aceea, ne rezervăm dreptul de a refuza comenzile de accesorii care nu sunt în cantităţi rezonabile în special cele referitoare la burghie şi freze.
 5. Participantul va lua in considerare data limită a promoţiei şi va face diligenţele necesare pentru a lansa comenzile către distribuitorii S.C. Blum România S.R.L., în aşa fel încât livrarea produselor comandate să se facă nu mai târziu de data de 31.03.2021 . Recomandăm ca ultimele comenzi să fie lansate de către participanţi nu mai târziu de 15.03.2021.
 6. În cazul în care se constată încălcarea oricăreia dintre condiţiile de validare de mai sus, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu da curs comenzilor participantului în condiţiile prezentei promoţii.
 1. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la promoţia “Ajutoare pentru prelucrare”, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestuia, participarea la campanie implicând acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

 1. RESPONSABILITATE

Prin comandarea produselor subiect al acestei campanii în modalitatea şi în condiţiile descrise în acest Regulament, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă sau în caz contrar litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente. 

 1. PREVEDERI FINALE

Dacă Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit condiţiile de participare stipulate în Regulament îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând dreptul şi beneficiile ce revin respectivului Participant.

 

Anexa 1

Identcode Part no. Name Pret  €
MINIRESS P
9170259 M53.1000* MINIPRESS P – Maşină de găurit şi de montat feronerie, Găurire verticală, 3 x 400 V / 50/60 Hz 770
9171009 M53.1050* MINIPRESS P – Maşină de găurit şi de montat feronerie, Găurire verticală, 1 x 230 V / 50 Hz 770
Accesorii
9090444 MZA.5300 Masă de lucru pentru MINIPRESS P 44.00
6773209 M53.0720 Presoare (pneumatice) pentru MINIPRESS P 109.00
6811209 MZE.2110 Indicator de poziţie pentru MINIPRESS P 22.00
6936184 MZR.1000 Indicator centru pentru MINIDRILL / MINIPRESS 10.00
6637944 MZL.2500 Riglă prelungitoare, pentru MINIDRILL / MINIPRESS, 1 buc., Gradaţie de la 1550 mm la 2800 mm 28.00
6650704 MZL.1250 Riglă prelungitoare, pentru MINIDRILL / MINIPRESS, 1 buc., Gradaţie de la 300 mm la 1550 mm 28.00
3036722 MZV.2E00 Suport riglă prelungitoare MINIPRESS M/P/PRO/TOP+PRO-CENTER + Easystick 10.00
1759284 MZS.2000 Limitator de rabatare îngust pentru MINIPRESS/PRO-CENTER, dreapta 4.00
1784104 MZS.2000 Limitator de rabatare îngust pentru MINIPRESS/PRO-CENTER, stânga 4.00
2011360 MZS.2000.21 R Opritor rabatabil îngust cu pârghie de fixare pentru MINIPRESS/PRO-CENTER, dreapta 6.00
2921090 MZS.2000.21 L Opritor rabatabil îngust cu pârghie de fixare pentru MINIPRESS/PRO-CENTER, stanga 6.00
6997304 M01.ZB02.D2 Burghiu, Ø 2.5 mm, dreapta, L=57 mm, cu vârf ascuţit 15.00
6002451 M01.ZB02.D3 Burghiu, Ø 2.5 mm, stânga, L=57 mm, cu vârf ascuţit 15.00
6863361 M01.ZB05.03 Burghiu, Ø 5 mm, stânga, L=57 mm 7.00
6863611 M01.ZB05.02 Burghiu, Ø 5 mm, dreapta, L=57 mm 7.00
6049171 M01.ZB08.02 Burghiu, Ø 8 mm, dreapta, L=57 mm 7.00
5034011 M01.ZB08.03 Burghiu, Ø 8 mm, stânga, L=57 mm 7.00
5055011 M01.ZB10.02 Burghiu, Ø 10 mm, dreapta, L=57 mm 8.00
5055281 M01.ZB10.03 Burghiu, Ø 10 mm, stânga, L=57 mm 8.00
1068027 M01.ZB10.T2 Burghiu, Ø 10 mm, dreapta, L=57 mm EXPANDO T 8.00
8046204 M01.ZB10.T3 Burghiu, Ø 10 mm, stânga, L=57 mm EXPANDO T 8.00
5034101 M01.ZB35.02 Burghiu, Ø 35 mm, dreapta, L=57 mm 17.00
5054981 M01.ZB25.02 Burghiu, Ø 25 mm, dreapta, L=57 mm 17.00
1879761 MZF.1020 R Mandrină rapidă pentru MINIPRESS M / MINIPRESS P, MINIDRILL, dreapta 12.00
1879681 MZF.1010 L Mandrină rapidă pentru MINIPRESS M / MINIPRESS P, MINIDRILL, stânga 11.00
6461644 MZF.1030 Portburghiu pentru mandrină rapidă pentru MINIPRESS M / MINIPRESS P, MINIDRILL 5.00
6735954 MZF.1050 Capac pentru mandrină rapidă pentru MINIDRILL / MINIPRESS 2.00
6763494 MZK.1130 Cuplaj de mandrină rapidă pentru MZK.1000/8000 14.00
4226282 MZK.880S Cap de găurire pentru MINIPRESS M / MINIPRESS P (EU: de la JC), Șină corp/cuplaje de front, număr axe 8, Mandrine rapide 325.00
5440963 MZK.190S Cap de găurire pentru MINIPRESS M / MINIPRESS P (EU: de la JC), Serii de găuri, număr axe 9, Mandrine rapide 389.00
7857470 MZR.5300.02 Indicator centru cu laser pentru MINIPRESS P, Începând cu codul de serie JB 80.00
Matrite pentru presare
1482979 MZM.0061.01 Matriţă pentru presare, pentru toate mașinile de găurit și de montat feronerii pentru Plăcuţe de montaj în cruce 39.00
5801966 MZM.0053 Matriţă pentru presare, pentru toate mașinile de găurit și de montat feronerii pentru Plăcuţe de montaj dreapta 16.00
6379211 MZM.0050 Matriţă pentru presare, pentru toate mașinile de găurit și de montat feronerii pentru MPL 177H5100/177H5130 drept din zinc 26.00
6379391 MZM.0070 Matriţă pentru presare, pentru toate mașinile de găurit și de montat feronerii pentru Demontabil 40.0200N/40.0600N/40.0700N 13.00
6563131 MZM.0075 Matriţă pentru presare, pentru toate mașinile de găurit și de montat feronerii pentru Demontabil 40.4001 13.00
6936851 MZM.0071 Matriţă pentru presare, pentru toate mașinile de găurit și de montat feronerii pentru Conector 40.0600N 13.00
6937581 MZM.0077 Matriţă pentru presare, pentru toate mașinile de găurit și de montat feronerii pentru Demontabil 42.0700.01 13.00
9051769 MZM.0040 Matriţă pentru presare, pentru toate mașinile de găurit și de montat feronerii pentru Balamale pentru toate unghiurile de deschidere – în afară de MINI și COMPACT 16.00
Sabloane si ajutoare pentru montare
1328043 ZMM.0350 Aparat montaj BOXFIX E-T, pentru grosime poliţă 16 mm pentru TANDEMBOX, manual, Mod de montare: Şuruburi, KB KB de la 270 până la 1200 mm 47.00
8621611 ZMM.0380 Aparat montaj BOXFIX E-T, pentru grosime poliţă 18 mm pentru TANDEMBOX, manual, Mod de montare: Şuruburi, KB KB de la 270 până la 1200 mm 47.00
7925833 ZMM.0700.01 Aparat montaj BOXFIX E-L pentru LEGRABOX, manual, Mod de montare: Şuruburi, KB KB de la 270 până la 1200 mm 62.00
3093040 M31.1000 ECODRILL, Găurire verticală 96.00
7530009 65.5040 Şablon de găurit, pentru demontabil 10.00
9027861 65.1000.01 Şablon universal cu riglă 128.00
7267829 ZML.7000 Şablon de găurit, pentru LEGRABOX fund/spate 8.00
7101909 65.5010 Şablon de găurit, pentru BLUMOTION și TIP-ON 9.00
6514575 M01.ZZ03.01 Burghiu de centrare, Ø 2.7 mm, dreapta, L=82.7 mm 10.00
8907394 65.5810.02 Şablon raportor pentru corp 1.00
5093516 65.1051.02 Şablon universal singular 30.00
6010059 T65.1000.02 Şablon de găurire pentru TANDEM şi MOVENTO 11.00
7445143 ZML.0040.01 Şablom de găurire universal 18.00
By | 2020-09-24T18:15:11+00:00 September 15th, 2020|Diverse|Comments Off on Regulament campanie promoţională „Ajutoare pentru prelucrare”

About the Author:

Open chat
1
Buna ziua!
Cu ce va putem ajuta?